Vänerlöjrom är en ekonomisk förening som bildades 2014 och som består av fiskare som alla har lång erfarenhet av hantverksmässig framställning av Vänerlöjrom.

Vårt löfte med Vänerlöjrom

En förstklassig produkt

Köper du Vänerlöjrom av någon av oss i föreningen garanterar vi att du får en hög och jämn kvalitet.

System för uppföljning

Löjrommen är beredd utifrån gemensamma kriterier för framställning som är baserade på vår mångåriga erfarenhet. Vi har upprättat ett gemensamt system för att följa upp beredningsprocess och produktkvalitet.

Spårbarhet

Löjrommen är beredd i livsmedelsgodkända lokaler för fiskprodukter. Den löjrom som säljs genom grossist har full spårbarhet vilket innebär att Du kan se vem av oss som tillverkat just din burk genom vårt EG-nummer.