Vänerlöjrom är en ekonomisk förening som bildades 2014 och som består av 15 fiskare som alla har lång erfarenhet av hantverksmässig framställning av Vänerlöjrom.

Vårt löfte med Vänerlöjrom

Förstklassig produkt

Köper du Vänerlöjrom av någon av oss i föreningen garanterar vi att du får en hög och jämn kvalitet.

System för uppföljning

Löjrommen är beredd utifrån gemensamma kriterier för framställning som är baserade på vår mångåriga erfarenhet. Vi har upprättat ett gemensamt system för att följa upp beredningsprocess och produktkvalitet.

Full spårbarhet

Löjrommen är beredd i en godkänd livsmedelslokal för fiskprodukter. Du kan själv se vem av oss som tillverkat just din burk genom vårt EG-nummer.

» Aktuellt

2017-11-04: Säsongen igång!

2017-03-31: Utbildning livsmedelshygien

2017-02-24: Passion för mat 2017

2017-01-01: Vänerlöjrom 2.0